Penaggung Jawab Pendidikan Islam dalam Keluarga

By | June 27, 2020

Penaggung Jawab Pendidikan Islam dalam Keluarga

 1. a)Tanggung Jawab Keluarga terhadap Pendidikan

Orangtua merupakan pendidik pertama dan utama bagi anak anakmereka,karena merekalah anak mula – mula menerima pendidikan. Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam kehidupan keluarga.

Orangtua itu memegang peranan penting dalam pendidikan anak – anaknya. Sejak anak dalam kandungan , setelah lahir hingga dewasa , masih perlu kita bimbing .[1]

Orang tua memegang peranan yang penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya.  Sejak seorang anak lahir, ibunyalah yang selalu ada disampingnya. Ibu merupakan orang yang mula-mula dikenal anak, yang mula-mula menjadi temannya dan yang mula-mula dipercayainya. Pengaruh ayah terhadap anaknya besar pula. Cara ayah itu melakukan pekerjannya sehari-hari berpengaruh pada cara pekerjaan anaknya. Ayah merupakan penolong utama, lebih-lebih bagi anak yang agak besar, baik laki-laki maupun perempuan, bila ia mau mendekati dan dapat memahami hati anaknya.

Tanggung jawab pendidikan islam yang menjadi beban orang tua sekurang-kurangnya harus dilaksanakan dalam rangka :

 1. Memelihara dan membesarkan anak.
 2. Melindungi dan menjamin kesamaan, baik jasmaniah maupun rohaniah
 3. Memberi pengajaran
 4. Membahagiakan anak[2]
 5. Peran Ibu terhadap Pendidikan anak dalam keluarga

Seorang ibulah yang sebenarnya memegang peran penting dan mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap pendidikan anak – anaknya, karena ibulah yang paling lama bergaul dengan  anaknya, ibu yang memberi makan, minum, memelihara dan sebagainya. oleh karena itu, ibu sering mendapat predikat sebagai pendidik bangsa. Penyair terkenal Hafez Ibrahim pernah menulis :

الأم مدرسة اذااعددتهااعددت شعبا طيب الاعراق

Ibu adalah sekolah, bila dipersiapka dapat membentuk bangsa yang baik dan kuat

Dalam kesempatan yang lain ia pernah pula bersyair :

الأم روض ان تعهده الحياة اورق ايما ايراق الأم استاذة من الأساتذة الاولى شغلت ماثرهم مدى الافاق

Ibu adalah suatu taman (berisi tanaman yang indah), bila dipelihara tanaman taman itu maka berdaunlah dengan daun yang sebagaimana mestinya. Ibu adalah seorang guru dari guru – guru yang utama yang memberikan bekas sepanjangmasa.

Peranan seorang ibu sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya dalam pendidikan anak – anaknya di simpulkan sebagai berikut :

 1. Sumber dan pemberi rasa kasih sayang
 2. Pengasuh dan pemelihara
 3. Tempat mencurahkan isi hati
 4. Pengatur kehidupan dalam rumah tangga
 5. Pembimbing hubungan pribadi
 6. Pendidik dalam segi – segi emosional

https://ijateng.id/outlook-owa-apk/