Sebelum melaksanakan shalat maghrib, disunnahkan berbuka dengan kurma basah

By | September 3, 2020

Sunnah-sunnah Berpuasa

1. Sahur

Meskipun hanya seteguk air, karena di dalam sahur terdapat berkah.
2. Mengakhirkan sahur
Kira-kira jarak waktu antara makan dan shalat shubuh itu bisa digunakan untuk membaca 50 ayat al-Qur’an atau kurang lebih 15-20 menit sebelum shubuh.
Dari Zaid bin Tsabit, ia berkata, “Kami pernah makan sahur beserta Rasulullah, kemudian kami berdiri melakukan shalat.” Orang-orang bertanya, “Berapa lama jarak antara keduanya?” Ia menjawab, “Sekadar membaca 50 ayat al-Qur’an.” (Shahih Bukhari)
3. Menyegerakan berbuka
Sebelum melaksanakan shalat maghrib, disunnahkan berbuka dengan kurma basah, ruthab (kurma matang sebelum menjadi kurma siap panen), kurma kering atau air, dan hendaknya mengutamakan bilangan ganjil dalam memakan buah tersebut. Hadits Nabi saw:
Dari Sahl bin Sa’di as-Sa’idi bahwa Nabi saw. bersabda, “Senantiasa manusia itu dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa.” (Shahih Bukhari dan Muslim)
4. Menyediakan hidangan berbuka bagi orang yang berpuasa
Dari Zaid bin Khalid al-Juhany berkata, Rasulullah saw. bersabda: “Siapa saja yang memberi makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti pahala orang yang puasa tanpa mengurangi pahala orang yang diberi hidangan berbuka itu sedikit pun.” (Bihaqi Jami’ hadits)
5. Berbuat baik terhadap keluarga dan kerabat serta memperbanyak sedekah bagi fakir miskin
Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah saw. ditanya, “Ya Rasulullah, manakah yang lebih utama?” Beliau menjawab, “Sedekah di bulan Ramadhan.” (Sunan Kubra al-Baihaqi)
6. Memperbanyak membaca al-Qur’an, berdzikir, dan bershalawat kepada Nabi serta mengerjakan shalat tarawih, tahajud, dan witir dengan sebaik-baiknya.
Dari Abu Hurairah bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda, “Barangsiapa beribadah di (bulan) Ramadhan karena iman dan ingin mendapat balasan dari Allah, niscaya diampuni dosanya yang telah lalu.” (Muttafaq ‘alaih)
7. I’tikaf
Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari ‘Aisyah, ujarnya: “Adalah Rasulullah ber-i’tikaf di sepuluh yang akhir dari bulan Ramadhan, hingga beliau wafat.”